Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 648 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 648 Next Page
Page Background

10

rade säckarna och påsarna är markerade med

en blomma i katalogen och beställningssyste-

met för att indikera att det är ett resurseffek-

tivt val.

Yrkeskläder och skor - Objnr SLL358

Upphandlingen är gjord genom Kommentus

Gruppen AB och miljökraven är ej kända.

Produkterna innehåller dock inga stora mäng-

der miljöstörande ämnen.

Kontorsartiklar

Kontorsmateriel - Objnr SLL820

Miljökrav har ställts på att produkterna inte

får innehålla de avvecklingsämnen eller

minskningsämnen som finns på Stockholms

läns landstings utfasningslista 2012-2016 för

Kemikalier i varor och förbrukningsartiklar.

Krav har även ställts på att produkterna ska

vara parfymfria, att massa som ingår i pap-

persprodukter ska vara blekt utan klorgas, att

optiska vitmedel inte ska vara tillsatt till mas-

sa eller andra pappersdelar som ingår i pro-

dukterna samt att pappersråvarorna ska här-

stamma från ett hållbart skogsbruk.

Kopieringspapper – Objnr SLL825

Miljökrav har ställts på att kopieringspappret

ska uppfylla kriterierna för Svanen, EU-blom-

man, Bra miljöval eller motsvarande samt att

pappersråvaran ska härstamma från ett håll-

bart skogsbruk. Krav har även ställts på klorfri

blekning av pappersmassan.

Toners / datatillbehör & erg.hjälp

medel – Objnr 802

Så här ska ni gå tillväga för att beställa Miljö-

boxar för återtag av toners, även cd, dvd dis-

ketter kan läggas i denna box.

Skicka ett mail till

sll@atea.se

med ”Beställ-

ning Miljöbox toners” i ämnesfältet. Ange

leveransadress och antal lådor som önskas.

Denna tjänst är gratis. Det finns en returfrakt-

sedel bifogad med boxen.