Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 595 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 595 Next Page
Page Background

Sjukvårdsartiklar

Anestesi- och intensivvårdsartiklar....... 12 Bencement..............................................81 Blod och vätskevärmare.........................88 Centrala katetrar med tillbehör. ...........89 Defibrillatorer med tillbehör.................97 Diatermi med förbrukning.....................99 EKG-artiklar och registreringspapper. 112 Enteral utrustning................................ 118 Enterala nutritionspumpar.................. 135 Förbandsartiklar................................... 136 Injektions- och infusionsartiklar .........164 Inkontinensartiklar............................... 193 Instrument och sjukvårdsartiklar.........226 Kopparspiral..........................................259 Kundanpassade set...............................260 Näringspreparat med tillbehör............ 271 Operationsartiklar................................288 Operationshandskar.............................328 Patientidentifikation............................332 Perifer angio- och neuroradiologiprodukter. ...................334 Steriliseringsprodukter. .......................335 Sugpumpar, Sugförbrukning flergångs, engångs...364 Suturer och staplingsprodukter..........366 Sårbehandling med undertryck ..........368 Sårbehandling special..........................380 Sängar och bäddutrustning.................399 Tryckmätningsset..................................400 Undersökningshandskar......................403 Urologi, endoskopi och sonder. ..........406 Urologiartiklar...................................... 413