Katalog Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 641 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 641 Next Page
Page Background

Sjukvårdsartiklar

Anestesi- och intensivvårdsartiklar....... 12 Bencement..............................................81 Blod och vätskevärmare.........................88 Centrala katetrar med tillbehör. ...........89 Defibrillatorer med tillbehör...............100 Diatermi med förbrukning................... 102 EKG-artiklar och registreringspapper. 115 Enteral utrustning................................ 121 Enterala nutritionspumpar.................. 143 Förbandsartiklar...................................144 Hemostatika.......................................... 175 Injektions- och infusionsartiklar ......... 176 Inkontinensartiklar...............................205 Instrument och sjukvårdsartiklar.........258 Kopparspiral..........................................291 Kompressionsartiklar. ..........................292 Kundanpassade set...............................295 Laparoskopiartiklar .............................306 Näringspreparat...................................307 Operationsartiklar................................335 Operationshandskar.............................375 Patientidentifikation............................379 Perifer angio- och neuroradiologiprodukter. ...................381 Steriliseringsprodukter. .......................382 Sugpumpar, Sugförbrukning flergångs, engångs... 411 Suturer och staplingsprodukter.......... 413 Sårbehandling med undertryck .......... 415 Sårbehandling special..........................427 Sängar och bäddutrustning.................446 Transducerskydd för ultraljudsprober nationellt...............................................447 Tryckmätningsset..................................448 Undersökningshandskar......................452 Urologi, endoskopi och sonder. ..........455 Urologiartiklar......................................457