Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 595 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 595 Next Page
Page Background

Sjukvårdsartiklar

Anestesi- och intensivvårdsartiklar....... 12 Bencement..............................................81 Blod och vätskevärmare.........................88 Centrala katetrar med tillbehör. ...........89 Defibrillatorer med tillbehör...............100 Diatermi med förbrukning................... 102 EKG-artiklar och registreringspapper. 115 Enteral utrustning................................ 121 Enterala nutritionspumpar.................. 138 Förbandsartiklar................................... 139 Injektions- och infusionsartiklar ......... 167 Inkontinensartiklar...............................196 Instrument och sjukvårdsartiklar.........229 Kopparspiral..........................................262 Kundanpassade set...............................263 Näringspreparat med tillbehör............ 274 Operationsartiklar................................291 Operationshandskar............................. 331 Patientidentifikation............................335 Perifer angio- och neuroradiologiprodukter. ...................337 Steriliseringsprodukter. .......................338 Sugpumpar, Sugförbrukning flergångs, engångs...367 Suturer och staplingsprodukter..........369 Sårbehandling med undertryck .......... 371 Sårbehandling special..........................383 Sängar och bäddutrustning.................402 Tryckmätningsset..................................403 Undersökningshandskar......................406 Urologi, endoskopi och sonder. ..........409 Urologiartiklar...................................... 415