Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 650 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 650 Next Page
Page Background

Sjukvårdsartiklar

Anestesi- och intensivvårdsartiklar....... 12 Bencement..............................................81 Blod och vätskevärmare.........................88 Centrala katetrar med tillbehör. ...........89 Defibrillatorer med tillbehör...............100 Diatermi med förbrukning................... 102 EKG-artiklar. ......................................... 115 Enteral utrustning................................ 119 Enterala nutritionspumpar.................. 142 Förbandsartiklar...................................144 Hemostatika.......................................... 175 Injektions- och infusionsartiklar ......... 176 Inkontinensartiklar...............................205 Instrument och sjukvårdsartiklar.........258 Kopparspiral..........................................291 Kompressionsartiklar. ..........................292 Kundanpassade set...............................296 Laparoskopiartiklar .............................307 Näringspreparat...................................308 Operationsartiklar................................336 Operationshandskar............................. 376 Patientidentifikation............................380 Perifer angio- och neuroradiologiprodukter. ...................382 Steriliseringsprodukter. .......................383 Sugpumpar, Sugförbrukning flergångs, engångs... 418 Suturer och staplingsprodukter..........420 Sårbehandling med undertryck ..........422 Sårbehandling special..........................434 Sängar och bäddutrustning.................453 Transducerskydd för ultraljudsprober nationellt...............................................454 Tryckmätningsset..................................455 Undersökningshandskar......................459 Urologiartiklar......................................462