Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 573 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 573 Next Page
Page Background

Sjukvårdsartiklar

Anestesi- och intensivvårdsartiklar....... 12 Bencement..............................................81 Blod och vätskevärmare.........................88 Centrala katetrar med tillbehör. ...........89 Defibrillatorer med tillbehör.................97 Diatermi med förbrukning.....................99 EKG-artiklar och registreringspapper. 112 Förbandsartiklar................................... 118 Injektions- och infusionsartiklar .........146 Inkontinensartiklar............................... 175 Instrument och sjukvårdsartiklar.........208 Kopparspiral.......................................... 241 Kundanpassade set...............................242 Näringspreparat med tillbehör............253 Operationsartiklar................................278 Operationshandskar............................. 318 Patientidentifikation............................322 Perifer angio- och neuroradiologiprodukter. ...................324 Steriliseringsprodukter. .......................325 Sugpumpar, Sugförbrukning flergångs, engångs...354 Suturer och staplingsprodukter..........356 Sårbehandling med undertryck...........358 Sårbehandling special..........................359 Sängar och bäddutrustning.................378 Tryckmätningsset..................................379 Undersökningshandskar......................382 Urologi, endoskopi och sonder. ..........385