Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  146 / 595 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 146 / 595 Next Page
Page Background

146

Förbandsartiklar

87654

67239

Förband

evercare

Nonwoven, med film, med sårdyna och fästkant, duschbart.

Steril

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

67345 5x7cm

ST 50 2400 Lager

dyna 2,5x4cm

86617 6x10cm

ST 1600

Transit

dyna 3x5cm

67346 10x10cm

ST 50 1200 Lager

dyna 4,5x4,5cm

67347 10x15cm

ST 50 600

Lager

dyna 5x11cm

67348 10x20cm

ST 30 360

Lager

dyna 5x15,5cm

67349 10x25cm

ST 30 360

Lager

dyna 5x20cm

67350 10x30cm

ST 30 360

Lager

dyna 5x25cm

67351 10x35cm

ST 30 360 Transit

dyna 5x30cm

Förband

Tegaderm+Pad

Med transparent film, med sårdyna och fästkant, duschbart.

Steril

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

87388 5x7cm

ST 50 200

Lager

87389 6x10cm

ST 200

Transit

87390 9x10cm

ST 25 100

Lager

87391 9x10,5cm

ST 100

Transit

87392 9x15cm

ST 25 100

Lager

87393 9x20cm

ST 25 100

Lager

87394 9x25cm

ST 25 100

Lager

87395 9x35cm

ST 25 100

Lager

Polyuretanförband

Förband/bandage

SNÖGG

Av polyuretanskum, självhäftande, vit.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

87653 8x500cm

ST 10

Transit

67239 8x50cm

ST 10

Transit

67240 8x100cm

ST 10

Transit

87654 18x60cm, huvudförband ST 1

Lager

Sårfilm

Filmförband

Leukomed T

Transparent, duschbart. Vatten-, bakterie- och virustätt.

Polyuretanfilm. Steril

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

86623 8x10cm

ST 50 300

Lager

86627 15x25cm

ST 50 400

Lager

67345

86623