Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  175 / 595 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 175 / 595 Next Page
Page Background

175

Injektions- och infusionsartiklar

Blandningssystem

BD PhaSeal

Slutet, Protector 55, ljusgrönt skyddslock. Tryckutjämnare för

sluten läkemedelsberedning. Används till läkemedelsflaskor

med normal hals (Ø20mm) och för volymer upp till 50ml.

Med plastspike. Godkända för cytostatika och toxiska läke-

medel. Steril

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

56887

ST 25 100

Lager

Blandningssystem

BD PhaSeal

Slutet, Secondary Set C61. Sekundärt aggregat av stan-

dardtyp för anslutning till primärt infusionsaggregat. Inbyggd

BD PhaSeal Connector för sluten läkemedelstillsats till

infusionspåse. Har flödesstopp för enkel priming. Godkända

för cytostatika och toxiska läkemedel. PVC, ftalatfri. Steril

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

62968

ST 30 120 Transit

Blandningssystem

CareFusion

Infusionsaggregat för sluten tillsättning av läkemedel till

påse. Steril

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

68818

ST 100

Lager

Blandningssystem

CareFusion

Injektionsventil, nålfri, SmartSite. Desinficerbar. Priming

volym 0,1ml, blå. Steril

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

56729

ST 50 100

Lager

Blandningssystem

CareFusion

Spruta med sluten hanluer-koppling. Steril

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

68828 3ml

ST 100

Transit

68829 5ml

ST 100

Transit

68830 10ml

ST 100

Lager

68831 20ml

ST 100

Lager

68832 60ml

ST 100

Transit

Infusionsaggregat

Mediplast

Med luftning, med flödesregulator. Luftningsfilter 0,2µm,

västkefilter 15µm. Flowstop på l-l. Flödesregulatorn ger nog-

grann kontroll över infusionshastigheten och flödet bibehålls

tillförlitligt över hela infusionen. PVC-fri. Steril

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

68819 180cm

ST 100

Transit

Infusionsaggregat

Mediplast

Med luftning, 3-vägskran med injektionsmembran.

3-vägskran löstagbar 15cm med MicroClave. Luftningsfilter

0,2µm, västkefilter 15µm. Flowstop på l-l. Rullklämma med

långt spann för noggrann inställning. Klarar 300mmHg över-

tryck. PVC-fri. Steril

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

68820 180cm

ST 100

Lager

Infusionsaggregat

evercare inLine

Filterstop, med luftning. Steril

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

85852 180cm

ST 20 80

Lager

85853 320cm

ST 60

Lager

Infusionsaggregat

evercare inLine

Med luftning. PVC-fri. Steril

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

68822 180cm

ST 20 80

Lager

68824 320cm

ST 15 60

Lager

68820

68819

68828

56729

68822

62968

56887

85852