Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  278 / 639 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 278 / 639 Next Page
Page Background

278

Instrument och sjukvårdsartiklar

31186

Oftalmoskophuvud

Welch Allyn

Coaxialt, LED, Welch Allyn.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

84615 3,5V

ST 1

Transit

Oftalmoskophuvud

Welch Allyn

Standard, Welch Allyn.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

84616 3,5V

ST 1

Transit

Otoskophuvud

HEINE/Diaspec

Beta 200 f.o.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

84620 3,5V

ST 1

Transit

Otoskophuvud

HEINE/Diaspec

Beta 400 f.o.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

84621 3,5V

ST 1

Transit

Otoskophuvud

HEINE/Instrumenta

Heine Beta 200, 3ggr förstoring.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

84622

ST 1

Transit

Otoskophuvud

HEINE/Instrumenta

Heine Beta 400, 4,2ggr förstoring.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

84623

ST 1

Transit

Otoskophuvud

Welch Allyn

Halogen, standard.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

84619 3.5

ST 1

Transit

Trafoladdare

HEINE/Diaspec

E4 usb.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

89236

ST 1

Transit

Trafoladdare

HEINE/Diaspec

Till handtag 84604 (X-007.99.386).

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

84624

ST 1

Transit

Öronvaxslynga

Öronslynga Billeau

Instrumenta

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

31186 Liten, 2,5mm

ST 1

Transit

31187 Medium, 3,5mm

ST 1

Transit

31188 Stor, 4,0mm

ST 1

Transit

Kirurgiska instrument

Instrument, Dermatologi, engångs

Hudstans

KAI Medical

Engångs. Steril

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

84465 2mm

ST 1 20

Lager

84466 3mm

ST 1 20

Lager

84467 4mm

ST 1 20

Lager

84468 5mm

ST 1 20

Lager

84469 6mm

ST 1 20

Lager

84470 8mm

ST 1 20

Lager

84619

84623

84624

84465

84621

84622

84616

84620

89236