Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 650 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 650 Next Page
Page Background

3

Innehåll

Laboratorieartiklar Blodprovtagningsartiklar. ...................486 Diabetesprodukter...............................495 Insulinpumpar CGM och FGM..............501 Laboratorieartiklar...............................502 Patientnära analysinstrument och snabbtester........................................... 521 Förbrukningsartiklar Avfallsförseglare. .................................528 Batterier................................................529 Desinfektion- och hygienprodukter.... 531 Husgerådsartiklar.................................538 Järnhandelsvaror..................................557 Livsmedel.............................................. 559 Ljuskällor............................................... 561 Omhändertagande av vårdens special- och sekretess avfall.................566 Pappers- och plastvaror. ......................568 Städ- och rengöringsprodukter...........584 Yrkeskläder och skor. ........................... 593 Kontorsartiklar Almanackor...........................................596 Blanketter.............................................600 IT-tillbehör. ...........................................603 Kontorsmateriel....................................609 Kopieringspapper mm. ........................648 Vårdnära skrivare och tillhörande förbrukning. .........................................650

Information

Kundinformation......................................4 Sjukvårdsartiklar Anestesi- och intensivvårdsartiklar....... 12 Bencement..............................................81 Blod och vätskevärmare.........................88 Centrala katetrar med tillbehör. ...........89 Defibrillatorer med tillbehör...............100 Diatermi med förbrukning................... 102 EKG-artiklar. ......................................... 115 Enteral utrustning................................ 119 Enterala nutritionspumpar.................. 142 Förbandsartiklar...................................144 Hemostatika.......................................... 175 Injektions- och infusionsartiklar ......... 176 Inkontinensartiklar...............................205 Instrument och sjukvårdsartiklar.........258 Kopparspiral..........................................291 Kompressionsartiklar. ..........................292 Kundanpassade set...............................296 Laparoskopiartiklar .............................307 Näringspreparat...................................308 Operationsartiklar................................336 Operationshandskar............................. 376 Patientidentifikation............................380 Perifer angio- och neuroradiologiprodukter. ...................382 Steriliseringsprodukter. .......................383 Sugpumpar, Sugförbrukning flergångs, engångs... 418 Suturer och staplingsprodukter..........420 Sårbehandling med undertryck ..........422 Sårbehandling special..........................434 Sängar och bäddutrustning.................453 Transducerskydd för ultraljudsprober nationellt...............................................454 Tryckmätningsset..................................455 Undersökningshandskar......................459 Urologiartiklar......................................462