Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 654 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 654 Next Page
Page Background

3

Innehåll

Laboratorieartiklar Blodprovtagningsartiklar. ...................486 Diabetesprodukter...............................495 Insulinpumpar CGM och FGM..............501 Laboratorieartiklar...............................503 Patientnära analysinstrument och snabbtester...........................................522 Förbrukningsartiklar Batterier................................................ 531 Desinfektion- och hygienprodukter....533 Husgerådsartiklar.................................540 Järnhandelsvaror.................................. 559 Livsmedel.............................................. 561 Ljuskällor...............................................563 Omhändertagande av vårdens special- och sekretess avfall.................570 Pappers- och plastvaror. ......................572 Städ- och rengöringsprodukter...........588 Yrkeskläder och skor. ...........................597 Kontorsartiklar Almanackor...........................................600 Blanketter.............................................604 IT-tillbehör. ...........................................607 Kontorsmaterial och kontorspapper .. 613 Vårdnära skrivare och tillhörande förbrukning. .........................................654 Kundinformation......................................6 Sjukvårdsartiklar Anestesi- och intensivvårdsartiklar....... 14 Bencement..............................................83 Blod och vätskevärmare.........................90 Centrala katetrar med tillbehör. ........... 91 Defibrillatorer med tillbehör............... 102 Diatermi med förbrukning...................104 EKG-artiklar. ......................................... 117 Enteral utrustning................................ 121 Enterala nutritionspumpar..................144 Förbandsartiklar...................................146 Hemostatika.......................................... 177 Injektiosns- och infusionsartiklar........ 178 Inkontinensartiklar...............................206 Instrument och sjukvårdsartiklar.........259 Kopparspiral. ........................................292 Kompressionsartiklar. ..........................293 Kundanpassade set...............................297 Laparoskopiartiklar .............................308 Näringspreparat...................................309 Operationsartiklar................................337 Operationshandskar.............................377 Patientidentifikation............................381 Perifer angio- och neuroradiologiprodukter. ...................383 Steriliseringsprodukter. .......................384 Sugpumpar, Sugförbrukning flergångs, engångs... 419 Suturer och staplingsprodukter..........421 Sårbehandling med undertryck ..........423 Sårbehandling special..........................435 Sängar och bäddutrustning.................454 Transducerskydd för ultraljudsprober nationellt...............................................455 Tryckmätningsset..................................456 Undersökningshandskar......................460 Urologiartiklar......................................463