Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 639 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 639 Next Page
Page Background

3

Innehåll

Laboratorieartiklar Blodprovtagningsartiklar. ...................478 Diabetesprodukter...............................487 Insulinpumpar CGM och FGM..............493 Laboratorieartiklar...............................494 Patientnära analysinstrument och snabbtester........................................... 513 Förbrukningsartiklar Avfallsförseglare. .................................520 Batterier................................................ 521 Desinfektion- och hygienprodukter....523 Husgerådsartiklar.................................530 Järnhandelsvaror..................................549 Livsmedel.............................................. 551 Ljuskällor...............................................553 Omhändertagande av vårdens special- och sekretess avfall.................558 Pappers- och plastvaror. ......................560 Städ- och rengöringsprodukter...........576 Yrkeskläder och skor. ...........................585 Kontorsartiklar Almanackor...........................................588 Blanketter.............................................589 IT-tillbehör. ...........................................592 Kontorsmateriel....................................598 Kopieringspapper mm. ........................637 Vårdnära skrivare och tillhörande förbrukning.......................639

Information

Kundinformation......................................4 Sjukvårdsartiklar Anestesi- och intensivvårdsartiklar....... 12 Bencement..............................................81 Blod och vätskevärmare.........................88 Centrala katetrar med tillbehör. ...........89 Defibrillatorer med tillbehör...............100 Diatermi med förbrukning................... 102 EKG-artiklar och registreringspapper. 115 Enteral utrustning................................ 121 Enterala nutritionspumpar.................. 143 Förbandsartiklar...................................144 Hemostatika.......................................... 175 Injektions- och infusionsartiklar ......... 176 Inkontinensartiklar...............................205 Instrument och sjukvårdsartiklar.........258 Kopparspiral. ........................................291 Kompressionsartiklar. ..........................292 Kundanpassade set...............................295 Laparoskopiartiklar .............................306 Näringspreparat...................................307 Operationsartiklar................................335 Operationshandskar.............................375 Patientidentifikation............................379 Perifer angio- och neuroradiologiprodukter. ...................381 Steriliseringsprodukter. .......................382 Sugpumpar, Sugförbrukning flergångs, engångs... 411 Suturer och staplingsprodukter.......... 413 Sårbehandling med undertryck .......... 415 Sårbehandling special..........................427 Sängar och bäddutrustning.................446 Tryckmätningsset..................................447 Undersökningshandskar......................450 Urologi, endoskopi och sonder. ..........453 Urologiartiklar......................................455