Katalog Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 641 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 641 Next Page
Page Background

3

Innehåll

Laboratorieartiklar Blodprovtagningsartiklar. ...................480 Diabetesprodukter...............................489 Insulinpumpar CGM och FGM..............495 Laboratorieartiklar...............................496 Patientnära analysinstrument och snabbtester........................................... 515 Förbrukningsartiklar Avfallsförseglare. .................................522 Batterier................................................523 Desinfektion- och hygienprodukter....525 Husgerådsartiklar.................................532 Järnhandelsvaror.................................. 551 Livsmedel..............................................553 Ljuskällor............................................... 555 Omhändertagande av vårdens special- och sekretess avfall.................560 Pappers- och plastvaror. ......................562 Städ- och rengöringsprodukter...........578 Yrkeskläder och skor. ...........................587 Kontorsartiklar Almanackor...........................................590 Blanketter............................................. 591 IT-tillbehör. ...........................................594 Kontorsmateriel....................................600 Kopieringspapper mm. ........................639 Vårdnära skrivare och tillhörande förbrukning. .........................................641

Information

Kundinformation......................................4 Sjukvårdsartiklar Anestesi- och intensivvårdsartiklar....... 12 Bencement..............................................81 Blod och vätskevärmare.........................88 Centrala katetrar med tillbehör. ...........89 Defibrillatorer med tillbehör...............100 Diatermi med förbrukning................... 102 EKG-artiklar och registreringspapper. 115 Enteral utrustning................................ 121 Enterala nutritionspumpar.................. 143 Förbandsartiklar...................................144 Hemostatika.......................................... 175 Injektions- och infusionsartiklar ......... 176 Inkontinensartiklar...............................205 Instrument och sjukvårdsartiklar.........258 Kopparspiral. ........................................291 Kompressionsartiklar. ..........................292 Kundanpassade set...............................295 Laparoskopiartiklar .............................306 Näringspreparat...................................307 Operationsartiklar................................335 Operationshandskar.............................375 Patientidentifikation............................379 Perifer angio- och neuroradiologiprodukter. ...................381 Steriliseringsprodukter. .......................382 Sugpumpar, Sugförbrukning flergångs, engångs................................................. 411 Suturer och staplingsprodukter.......... 413 Sårbehandling med undertryck .......... 415 Sårbehandling special..........................427 Sängar och bäddutrustning.................446 Transducerskydd för ultraljudsprober nationellt...............................................447 Tryckmätningsset..................................448 Undersökningshandskar......................452 Urologi, endoskopi och sonder. ..........455 Urologiartiklar......................................457