Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 573 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 573 Next Page
Page Background

3

Innehåll

Laboratorieartiklar Blodprovtagningsartiklar. ................... 414 Diabetesprodukter...............................423 Laboratorieartiklar...............................426 Patientnära analysinstrument och snabbtester...........................................445 Förbrukningsartiklar Avfallsförseglare. .................................452 Batterier................................................453 Desinfektion- och hygienprodukter....455 Husgerådsartiklar.................................462 Järnhandelsvaror..................................481 Livsmedel..............................................483 Ljuskällor...............................................485 Omhändertagande av vårdens specialavfall. .........................................490 Pappers- och plastvaror. ......................492 Städ- och rengöringsprodukter........... 511 Kontorsartiklar Almanackor...........................................522 Blanketter.............................................523 IT-tillbehör. ...........................................526 Kontorsmateriel....................................532 Kopieringspapper mm. ........................ 571 Vårdnära skrivare och tillhörande förbrukning. .........................................573

Information

Kundinformation......................................4 Sjukvårdsartiklar Anestesi- och intensivvårdsartiklar....... 12 Bencement..............................................81 Blod och vätskevärmare.........................88 Centrala katetrar med tillbehör. ...........89 Defibrillatorer med tillbehör.................97 Diatermi med förbrukning.....................99 EKG-artiklar och registreringspapper. 112 Förbandsartiklar................................... 118 Injektions- och infusionsartiklar .........146 Inkontinensartiklar............................... 175 Instrument och sjukvårdsartiklar.........208 Kopparspiral. ........................................ 241 Kundanpassade set...............................242 Näringspreparat med tillbehör............253 Operationsartiklar................................278 Operationshandskar............................. 318 Patientidentifikation............................322 Perifer angio- och neuroradiologipro- dukter....................................................324 Steriliseringsprodukter. .......................325 Sugpumpar, Sugförbrukning flergångs, engångs...354 Suturer och staplingsprodukter..........356 Sårbehandling med undertryck...........358 Sårbehandling special..........................359 Sängar och bäddutrustning.................378 Tryckmätningsset..................................379 Undersökningshandskar......................382 Urologi, endoskopi och sonder. ..........385