Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 595 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 595 Next Page
Page Background

3

Innehåll

Laboratorieartiklar Blodprovtagningsartiklar. ...................436 Diabetesprodukter...............................445 Laboratorieartiklar...............................448 Patientnära analysinstrument och snabbtester...........................................467 Förbrukningsartiklar Avfallsförseglare. ................................. 474 Batterier................................................ 475 Desinfektion- och hygienprodukter....477 Husgerådsartiklar.................................484 Järnhandelsvaror..................................503 Livsmedel..............................................505 Ljuskällor...............................................507 Omhändertagande av vårdens specialavfall. ......................................... 512 Pappers- och plastvaror. ...................... 514 Städ- och rengöringsprodukter...........533 Kontorsartiklar Almanackor...........................................544 Blanketter.............................................545 IT-tillbehör. ...........................................548 Kontorsmateriel....................................554 Kopieringspapper mm. ........................593 Vårdnära skrivare och tillhörande förbrukning.......................595

Information

Kundinformation......................................4 Sjukvårdsartiklar Anestesi- och intensivvårdsartiklar....... 12 Bencement..............................................81 Blod och vätskevärmare.........................88 Centrala katetrar med tillbehör. ...........89 Defibrillatorer med tillbehör.................97 Diatermi med förbrukning.....................99 EKG-artiklar och registreringspapper. 112 Enteral utrustning................................ 118 Enterala nutritionspumpar.................. 135 Förbandsartiklar................................... 136 Injektions- och infusionsartiklar .........164 Inkontinensartiklar............................... 193 Instrument och sjukvårdsartiklar.........226 Kopparspiral. ........................................259 Kundanpassade set...............................260 Näringspreparat med tillbehör............ 271 Operationsartiklar................................288 Operationshandskar.............................328 Patientidentifikation............................332 Perifer angio- och neuroradiologiprodukter. ...................334 Steriliseringsprodukter. .......................335 Sugpumpar, Sugförbrukning flergångs, engångs...364 Suturer och staplingsprodukter..........366 Sårbehandling med undertryck ..........368 Sårbehandling special..........................380 Sängar och bäddutrustning.................399 Tryckmätningsset..................................400 Undersökningshandskar......................403 Urologi, endoskopi och sonder. ..........406 Urologiartiklar...................................... 413