Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 595 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 595 Next Page
Page Background

3

Innehåll

Laboratorieartiklar Blodprovtagningsartiklar. ...................438 Diabetesprodukter...............................447 Laboratorieartiklar...............................450 Patientnära analysinstrument och snabbtester...........................................469 Förbrukningsartiklar Avfallsförseglare. ................................. 476 Batterier................................................477 Desinfektion- och hygienprodukter....479 Husgerådsartiklar.................................486 Järnhandelsvaror..................................505 Livsmedel..............................................507 Ljuskällor...............................................509 Omhändertagande av vårdens specialavfall. ......................................... 514 Pappers- och plastvaror. ...................... 516 Städ- och rengöringsprodukter...........532 Yrkeskläder och skor. ...........................541 Kontorsartiklar Almanackor...........................................544 Blanketter.............................................545 IT-tillbehör. ...........................................548 Kontorsmateriel....................................554 Kopieringspapper mm. ........................593 Vårdnära skrivare och tillhörande förbrukning. .........................................595

Information

Kundinformation......................................4 Sjukvårdsartiklar Sjukvårdsartiklar..................................... 11 Anestesi- och intensivvårdsartiklar....... 12 Bencement..............................................81 Blod och vätskevärmare.........................88 Centrala katetrar med tillbehör. ...........89 Defibrillatorer med tillbehör...............100 Diatermi med förbrukning................... 102 EKG-artiklar och registreringspapper. 115 Enteral utrustning................................ 121 Enterala nutritionspumpar.................. 138 Förbandsartiklar................................... 139 Injektions- och infusionsartiklar ......... 167 Inkontinensartiklar...............................196 Instrument och sjukvårdsartiklar.........229 Kopparspiral. ........................................262 Kundanpassade set...............................263 Näringspreparat med tillbehör............ 274 Operationsartiklar................................291 Operationshandskar............................. 331 Patientidentifikation............................335 Perifer angio- och neuroradiologiprodukter. ...................337 Steriliseringsprodukter. .......................338 Sugpumpar, Sugförbrukning flergångs, engångs...367 Suturer och staplingsprodukter..........369 Sårbehandling med undertryck .......... 371 Sårbehandling special..........................383 Sängar och bäddutrustning.................402 Tryckmätningsset..................................403 Undersökningshandskar......................406 Urologi, endoskopi och sonder. ..........409 Urologiartiklar...................................... 415