Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  322 / 648 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 322 / 648 Next Page
Page Background

322

Näringspreparat med tillbehör

Modersmjölksersättning

Pepticate

Hypoallergen med Prebiotika. Näringsvärde per 100g: En-

ergi 493 kcal. Protein 9 E%. Fett 47 E%. Kolhydrater 42 E%.

Fiber 2 E%. Hållbarhet >3 mån.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

70244 450g

ST 1 12

Transit

Modersmjölksersättning Pregestimil Lipil

PWD

Hypoallergen och näringsmässigt komplett modersmjölkser-

sättning/specnäring avsedd för kostbehandling av komjölks-

proteinallergi, försämrad fettnedbrytning och fettmalabsorp-

tion, sojaproteinallergi och laktosintolerans hos spädbarn.

Från 0 månader. Hållbarhet 24 månader.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

88843 400g

ST 6

Transit

Modersmjölksersättning för prematura

barn

Proteinberikning

Nutrilon

För bröstmjölk eller bröstmjölksersättning för prematura

spädbarn. Hållbarhet >3 mån.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

88846 1g

ST 200 800 Transit

Bröstmjölksberikning

Nutriprem

Energi- och proteintillskott för berikning av bröstmjölk till

prematurfödda spädbarn.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

70588 2,2g

ST 200 800 Transit

Berikning

Pre NAN HMF

För bröstmjölk för prematura barn. PreNAN HMF är ett be-

rikningspreparat för bröstmjölk. Hållbarhet 21 månader. 390

mOsm/l, 271 mOsm/kg. Öppnad förpackning används inom

3 veckor

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

88845 200g

ST 1 6

Transit

Modersmjölksersättning Pre NAN Discharge

Prematura barn, probiotika. Partiellt hydrolyserad moders-

mjölksersättning anpassad för att tillgodose behovet hos

prematura barn som inte kan ammas eller få bröstmjölk.

Hållbarhet 24 månader. 261 mOsm/l, 290 mOsm/kg. Öpp-

nad förpackning används inom 3 veckor.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

70248 400g

ST 1 12

Lager

Modersmjölksersättning Pre NAN Discharge

Prematura barn. Partiellt hydrolyserad modersmjölksersätt-

ning anpassad för att tillgodose behovet hos prematura

barn som inte kan ammas eller få bröstmjölk. Hållbarhet 9

månader. 265 mOsm/l, 296 mOsm/kg. Öppnad förpackning

används inom 1 dygn förvarad i kylskåp.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

70247 90ml

ST 32

Transit

Modersmjölksersättning Pre NAN Preemie

Prematura barn. Partiellt hydrolyserad modersmjölksersätt-

ning anpassad för att tillgodose behovet hos prematura

barn som inte kan ammas eller få bröstmjölk. Hållbarhet 12

månader. 271 mOsm/l, 308 mOsm/kg. Öppnad förpackning

används inom 1 dygn förvarad i kylskåp.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

70587 90ml

ST 32

Transit

70588

88846

88843

70244

70247

70587

70248