Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  366 / 597 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 366 / 597 Next Page
Page Background

366

Steriliseringsprodukter

69869

Torkduk

EasiTex

Lågt fibersläpp, mycket hög absorptionsförmåga. För auto-

klavrengöring och sterilcentraler.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

69823 27x38cm, vit

ST 280

Transit

69846 38x46cm, vit

ST 160

Lager

Torkduk/underlägg

Underlägg

EasiTex

Med barriär. Lågt fibersläpp, mycket hög absorptionsför-

måga.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

57013 40x82cm, blå

ST 180

Lager

57014 80x82cm, blå

ST 90

Transit

57015 82x120cm, blå

ST 60

Lager

Underlägg/vätskeabsorbent

Underlägg/Absorbent

EasiTex

Lågt fibersläpp. Absorptionsdukar i polypropylen för absorp-

tion av alla typer av vätskor och kemikalier. Snabbabsorbe-

rande.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

69850 40x50cm, abs 0,9L/m2 ST 130

Lager

69851 40x50cm, abs 1,6L/m2 ST 200

Transit

Underlägg/Absorbent

EasiTex

Lågt fibersläpp, perforerad var 40:e cm. Absorptionsdukar

i polypropylen för absorption av alla typer av vätskor och

kemikalier. Snabbabsorberande. Rulle.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

69854 48cmx44m, abs 1,6L/m2 RLE 1

Transit

69855 48cmx44m, abs 4,5L/m2 RLE 1

Lager

69863 97cmx44m, abs 1,6L/m2 RLE 1

Transit

69864 97cmx44m, abs 4,5L/m2 RLE 1

Lager

Underlägg/Superabsorbent

DryMax

Absorberar stora mängder vätska som saltlösning, urin och

blod. Grön.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

69870 72x37cm, abs 33,5L/m2 ST 100

Transit

Underlägg/Superabsorbent

DryMax

Transportabsorbent. Speciellt lämplig att använda vid risk-

avfallshantering och vid transport av exempelvis labprover.

Absorberar stora mängder vätska som saltlösning, urin och

blod. Vit.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

69869 58x37cm, abs 18,5L/m2 ST 100

Transit

57013

69870

69854

69850