Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  382 / 639 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 382 / 639 Next Page
Page Background

382

Steriliseringsprodukter

Steriliseringsprodukter

Borste för rengöring

Borste för rengöring, borstrad av stål

Borste

För rengöring av instrument, tandborste.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

69145 18cm

ST 3

Lager

Borste för rengöring, flergångs, för

ihåliga instrument

Borste

För rengöring av ihåliga instrument.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

69146 30cm, 2mm

ST 3

Transit

69147 30cm, 3mm

ST 3

Transit

69148 30cm, 4mm

ST 3

Transit

69149 30cm, 5mm

ST 3

Transit

69150 30cm, 6mm

ST 3

Transit

69151 40,5cm, 5mm

ST 3

Transit

69152 40,5cm, 7mm

ST 3

Transit

69153 40,5cm, 10mm

ST 3

Transit

69154 40,5cm, 12mm

ST 3

Transit

69155 61cm, 2,5mm

ST 3

Transit

69156 61cm, 5mm

ST 3

Transit

69157 61cm, 7mm

ST 3

Transit

69699 61cm, 10mm

ST 3

Transit

69158 78cm, 3mm

ST 3

Transit

69159 78cm, 5mm

ST 3

Transit

69160 78cm, 7mm

ST 3

Transit

Borste

Sharn Inc

För rengöring av ihåliga instrument, flergångs, klarar värme-

desinfektion. Nylon.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

84032 23cm, 3 french

ST 3

Transit

84033 23cm, 5 french

ST 3

Transit

84034 23cm, 6 french

ST 3

Transit

84035 23cm, 7 french

ST 3

Transit

84036 23cm, 8 french

ST 3

Transit

84037 23cm, 9 french

ST 3

Transit

84038 23cm, 10 french

ST 3

Transit

84039 23cm, 11 french

ST 3

Transit

84040 23cm, 12 french

ST 3

Transit

Borste för rengöring, instrumentborste

engångs

Borste

Flexistem

Instrument, rensare.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

61603 3mm, 15cm, mjuk/grov ST 100

Transit

61610 9mm, 30cm, mjuk

ST 50

Transit

61608 12mm, 30cm, mjuk

ST 50

Transit

61600 15mm, 30cm, grov

ST 20

Transit

61603

84032

69145

69146