Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  391 / 654 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 391 / 654 Next Page
Page Background

391

Steriliseringsprodukter

Indikatoretikett

Aesculap

För ånga och eto.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

69302 67x35mm

ST 100

Transit

Indikatoretikett

Aesculap

Sterrad.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

69301 67x35mm

ST 100

Transit

Indikatoretikett

Steriset

Wagner. Flik på höger sida. Kompatibel med KVA10-contai-

ner.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

69162 Smal, 74x20mm

ST 500

Transit

Indikatoretikett

Steriset

Wagner. Flik på höger sida. Kompatibel med TVA-container

samt KVA11 och KVA12.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

69163 Normal, 74x40mm ST 500

Transit

Inlägg

Aesculap

Till instrumentkorg.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

69337 96x252x34mm

ST 1

Transit

91092 305x252x34mm

ST 1

Transit

69303 438x252x34mm

ST 1

Transit

Insats

KLS Martin

Till sterilcontainer.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

69328 240x240x50mm

ST 1

Transit

69305 240x251x25mm

ST 1

Transit

69309 260x165x28mm

ST 1

Transit

69312 410x240x70mm

ST 1

Transit

69317 480x240x50mm

ST 1

Transit

Instrumentgaller

Aesculap

Instrumentkorg med fötter, till sterilcontainer.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

69460 1/2, 243x253x36mm ST 1

Transit

69666 1/2, 243x253x56mm ST 1

Transit

69672 1/2, 243x253x76mm ST 1

Transit

69671 1/2, 243x253x106mm ST 1

Transit

69466 3/4, 406x253x36mm ST 1

Transit

69467 3/4, 406x253x56mm ST 1

Transit

69673 3/4, 406x253x76mm ST 1

Transit

69464 3/4, 406x253x106mm ST 1

Transit

69662 1/1, 485x253x36mm ST 1

Transit

69663 1/1, 485x253x56mm ST 1

Transit

69664 1/1, 485x253x76mm ST 1

Transit

69665 1/1, 485x253x106mm ST 1

Transit

69668 1/1, 540x253x36mm ST 1

Transit

69669 1/1, 540x253x56mm ST 1

Transit

69670 1/1, 540x253x76mm ST 1

Transit

69667 1/1, 540x253x106mm ST 1

Transit

Instrumentgaller

Aesculap

Instrumentkorg utan fötter, till sterilcontainer.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

69459 1/2, 243x253x24mm ST 1

Transit

69461 1/2, 243x253x44mm ST 1

Transit

69462 1/2, 243x253x64mm ST 1

Transit

69328

69162

69163