Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  400 / 650 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 400 / 650 Next Page
Page Background

400

Steriliseringsprodukter

Packskynke

Halyard

SMS, extra tungt gods, dubbelt, H400 Quick-Check. Vär-

meförseglade kanter för enstegs emballering, med samma

skydd som dubbelinpackning. BFE (Bakteriefiltreringseffekti-

vitet) 99,9%. Genomsläpplig för ånga och väteperoxid.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

59345 137x137cm, blå/vit

ST 48

Lager

61771 137x182cm, blå/vit

ST 24

Transit

Packskynke

Medline

SMS, lättare gods, två lager, Medline GEMINI. Med värme-

förseglade kanter, för plasma/ånga. Polypropylen, SSMMS.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

91298 51x51cm, blå/rosa

ST 250

Transit

91299 61x61cm, blå/rosa

ST 250

Lager

91300 76x76cm, blå/rosa

ST 150

Lager

91301 91x91cm, blå/rosa

ST 150

Transit

91302 102x102cm, blå/rosa ST 100

Lager

91303 122x122cm, blå/rosa ST 50

Lager

Packskynke

Medline

SMS, tungt gods, två lager, Medline GEMINI. Med värmeför-

seglade kanter, för plasma/ånga. Polypropylen, SSMMS.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

91304 76x76cm, blå/rosa

ST 75

Transit

91305 91x91cm, blå/rosa

ST 75

Transit

91306 102x102cm, blå/rosa ST 75

Transit

91307 121x121cm, blå/rosa ST 30

Lager

91308 137x137cm, blå/rosa ST 30

Lager

Packskynke

Medline

SMS, extra tungt gods, två lager, Medline GEMINI. Med

värmeförseglade kanter, för plasma/ånga. Polypropylen,

SSMMS.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

91294 102x102cm, blå/rosa ST 75

Transit

91295 121x121cm, blå/rosa ST 30

Transit

91296 137x137cm, blå/rosa ST 30

Transit

91297 137x183cm, blå/rosa ST 30

Transit

Packskynke

SteriClin

SMS, tungt gods, dubbelt. SMMMS blå 43g/SMMMS grön

43g polypropylen.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

91313 75x75cm, blå/grön

ST 75

Transit

91314 90x90cm, blå/grön

ST 50

Transit

91315 100x100cm, blå/grön ST 50

Transit

91316 120x120cm, blå/grön ST 50

Transit

91317 140x140cm, blå/grön ST 25

Transit

Packskynke

Sterimed

SMS, lättare gods, svetsat, Sterisheet Bonded 2.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

91322 60x60cm, blå/grön

ST 125

Transit

91323 75x75cm, blå/grön

ST 75

Transit

91324 100x100cm, blå/grön ST 75

Transit

91325 120x120cm, blå/grön ST 38

Transit

Packskynke

Sterimed

SMS, tungt gods, svetsat, Sterisheet Bonded 3.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

91326 75x75cm, blå/grön

ST 75

Transit

91327 90x90cm, blå/grön

ST 75

Transit

91328 100x100cm, blå/grön ST 75

Transit

91329 120x120cm, blå/grön ST 38

Transit

91330 137x137cm, blå/grön ST 40

Transit

91315

59345