Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  423 / 595 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 423 / 595 Next Page
Page Background

423

Urologiartiklar

Urinkateter, Instillation

Urinkateter

Instillation, LoFric Insti-Cath Nel. POBE (Polyolefinbaserad

elastomer), ytskikt UST (Urotonic Surface Techonology)

PVP och koksalt. Steril

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

48931 20cm, Ch8, blå

ST 120

Transit

48933 20cm, Ch10, svart

ST 120

Transit

48935 20cm, Ch12, vit

ST 120

Transit

62880 20cm, Ch14, grön

ST 120

Transit

48425 40cm, Ch8, blå

ST 120

Transit

48426 40cm, Ch10, svart

ST 120

Transit

48427 40cm, Ch12, vit

ST 120

Transit

48428 40cm, Ch14, grön

ST 120

Transit

Urinkateter, Nelatontipp

Urinkateter

BIP Foley Silicone

Nelaton, BIP Foley, silikon, ädelmetall, hydrogel, 10ml,

40cm. Katetrar av märket BIP Foley har ett ytskikt med en

legering av ädelmetaller täckt av hydrogel. Ytskiktet mot-

verkar bildandet av bakteriebärande biofilm och kan på

så sätt motverka urinvägsinfektion och bakterieberoende

konkrement. Användningsområden: vid återkommande

symtomgivande urinvägsinfektioner vid KAD behandling och

vid återkommande stopp i urinkateter vid långvarig kateter-

behandling. Katetermaterialets effekt bör utvärderas. Detta

görs lämpligen efter ett par byten. Steril

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

88698 Ch12

ST 10 100

Transit

88699 Ch14

ST 10 100

Transit

88700 Ch16

ST 10 100

Transit

88701 Ch18

ST 10 100

Transit

88702 Ch20

ST 10 100

Transit

88703 Ch22

ST 10 100

Transit

88704 Ch24

ST 10 100

Transit

Urinkateter

BIP Foley

Nelaton, BIP Foley, latex, ädelmetall, hydrogel, 10ml, 40cm.

Katetrar av märket BIP Foley har ett ytskikt med en legering

av ädelmetaller täckt av hydrogel. Ytskiktet motverkar bil-

dandet av bakteriebärande biofilm och kan på så sätt mot-

verka urinvägsinfektion och bakterieberoende konkrement.

Användningsområden: vid återkommande symtomgivande

urinvägsinfektioner vid KAD behandling och vid återkom-

mande stopp i urinkateter vid långvarig kateterbehandling.

Katetermaterialets effekt bör utvärderas. Detta görs lämpli-

gen efter ett par byten. Steril

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

88705 Ch12

ST 10 100

Transit

88706 Ch14

ST 10 100

Transit

88707 Ch16

ST 10 100

Transit

88708 Ch18

ST 10 100

Transit

88709 Ch20

ST 10 100

Transit

88699

88707

48931