Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  445 / 595 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 445 / 595 Next Page
Page Background

445

Diabetesprodukter

84769

Diabetesprodukter

Blodprovtagare för diabetiker

Blodprovtagare med tillbehör

Lancett

Accu-Chek

Till blodprovtagare, Fastclix. Steril

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

66199

ST 102 7752 Lager

68647

ST 204 11016 Lager

Lancett

MenaLancet

Till blodprovtagare, universalmodell. Passar till alla provta-

gare utom Roche. >36 månaders hållbarhet. Steril

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

84763 30G

ST 200 4200 Lager

Insulinspruta

Insulinspruta med kanyl

Insulinspruta

BD SafetyGlide

Engångs, med stickskydd. Steril

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

84764 0,3ml, 8mm

ST 100 400

Lager

84765 0,5ml, 8mm

ST 100 400

Lager

Kanyl till insulinpenna

Pennkanyl, engångs, steril

Pennkanyl

BD

Till insulinpenna, engångs. Steril

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

84766 0,23mm (32G)x4mm ST 100 1200 Lager

84767 0,25mm (31G)x5mm ST 100 1200 Lager

84768 0,25mm (31G)x8mm ST 100 1200 Lager

Pennkanyl

NovoFine

Till insulinpenna, engångs. Steril

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

84769 0,25mm (31G)x6mm ST 100 6000 Lager

Pennkanyl

BD AutoShield Duo

Till insulinpenna, engångs, med dubbelt stickskydd. Steril

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

84770 0,30x5mm

ST 100 800

Lager

84771 0,30x8mm

ST 100 800

Lager

84763

84764

84766

84770