Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  445 / 573 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 445 / 573 Next Page
Page Background

445

Patientnära analysinstrument och snabbtester

Patientnära analysinstrument och snabbtester

Tester för blod

Tester för blod, Glukos

Glukos reagenskuvett

HemoCue

Till HemoCue 201 RT.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

59347

ST 100 6000 Lager

Glukos reagenskuvett

HemoCue

Till HemoCue 201. Kylvara.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

57918

ST 100

Lager

Glukos kontroll

Eurotrol

Till HemoCue Glukos. GlucoTrol-NG. Kylvara.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

57908 Nivå 1

ST 2

Lager

59348 Nivå 3

ST 2

Lager

Rengöringsspatel

HemoCue

Till HemoCue instrument, Glukos och Hb.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

57914

ST 5

Lager

Tester för blod, Hemoglobin

Hb reagenskuvett

HemoCue

Till HemoCue Hb 201.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

85553

ST 200 12000 Lager

56208 Styckförpackad

ST 100 6000 Lager

Hb kontroll

Eurotrol

Till HemoCue Hb. HemoTrol. Kylvara.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

57917 Låg (nivå 1)

ST 2

Lager

57916 Hög (nivå 3)

ST 2

Lager

Med patientnära analyser (PNA) menas laboratoriemedicinska analyser, som utförs av hälso- och

sjukvårdspersonal på patientvårdande enheter. Både provtagning och analys sker då nära patienten.

Alla önskemål om att etablera patientnära analyser bör diskuteras med företrädare för ackrediterat

laboratorium. Vårdgivare som utför patientnära analyser är skyldiga att teckna särskilt avtal om kvalitets-

stöd med ett av SWEDAC ackrediterat laboratorium, se

( http://www.vardgivarguiden.se/patientadminis- tration/remittering/medicinsk-service/patientnara-analyser/ )

.

För flera av nedan angivna metoder kan instrument beställas via lokalt inköpssystem, v.g. kontakta

ackrediterad laboratorieleverantör för vidare upplysningar.

Instrument för PNA kan kostnadsfritt nyttjas under gällande avtalsperiod, men ska återlämnas vid

eventuellt leverantörsbyte.

59347

57918

85553

57908

57914

57917