Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  451 / 573 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 451 / 573 Next Page
Page Background

Förbrukningsartiklar

Avfallsförseglare. .................................452

Batterier................................................453

Desinfektion- och hygienprodukter....455

Husgerådsartiklar.................................462

Järnhandelsvaror..................................481

Livsmedel..............................................483

Ljuskällor...............................................485

Omhändertagande av vårdens

specialavfall. .........................................490

Pappers- och plastvaror. ......................492

Städ- och rengöringsprodukter........... 511