Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  452 / 595 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 452 / 595 Next Page
Page Background

452

Laboratorieartiklar

Flaskor

Flaska, plast

Dunk

Histolab

Med skruvlock, ej klassad för farligt gods. Polyeten.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

87792 2,5 liter

ST 1 60

Lager

67474 5 liter

ST 1 40

Lager

87793 10 liter

ST 1 20

Lager

Dunk

Histolab

Med skruvlock, för flytande kemavfall, klassad för farligt

gods. Polyeten.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

67473 5 liter

ST 1 40

Lager

Flaska

Med påsatt skruvlock, vid hals, fyrkantig, genomskinlig. PE.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

67476 120ml

ST 250

Transit

Flaska

Med påsatt skruvlock, vid hals, fyrkantig, genomskinlig. PE.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

62705 1000ml

ST 1 90

Lager

87797 2000ml

ST 50

Transit

Flaska

Med påsatt skruvlock, genomskinlig. PE.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

87794 50ml

ST 450

Transit

87795 250ml

ST 175

Transit

87796 500ml

ST 241

Transit

Flaska

Plast, utan lock. Smal hals, rektangulär. HDPE.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

67478 100ml

ST 1

Transit

67479 250ml

ST 1

Transit

67480 500ml

ST 1

Transit

67481 1000ml

ST 1

Transit

Skruvlock

Vit. PE.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

67482 Till flaska 100ml och

ST 1

Transit

250ml, 22mm

67483 Till flaska 500ml och

ST 1

Transit

1000ml, 32mm

Fryspennor

Fryspennor

Märkpenna

Aspen Medical Europe Ltd

Labmarker, fin, för labbruk. För permanent märkning vid

frysförvaring. Resistent mot autoklavering, vatten, alkohol.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

87800 Blå

ST 20

Transit

87801 Grön

ST 20

Transit

87802 Röd

ST 20

Transit

87803 Svart

ST 20

Transit

87792

67473

62705

87800