Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  475 / 597 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 475 / 597 Next Page
Page Background

Förbrukningsartiklar

Avfallsförseglare. ................................. 476

Batterier................................................477

Desinfektion- och hygienprodukter....479

Husgerådsartiklar.................................486

Järnhandelsvaror..................................505

Livsmedel..............................................507

Ljuskällor...............................................509

Omhändertagande av vårdens

specialavfall. ......................................... 514

Pappers- och plastvaror. ...................... 516

Städ- och rengöringsprodukter...........535