Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 654 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 654 Next Page
Page Background

Sjukvårdsartiklar

Anestesi- och intensivvårdsartiklar....... 14 Bencement..............................................83 Blod och vätskevärmare.........................89 Centrala katetrar med tillbehör. ........... 91 Defibrillatorer med tillbehör............... 102 Diatermi med förbrukning...................104 EKG-artiklar. ......................................... 117 Enteral utrustning................................ 121 Enterala nutritionspumpar..................144 Förbandsartiklar...................................146 Hemostatika.......................................... 177 Injektiosns- och infusionsartiklar........ 178 Inkontinensartiklar...............................206 Instrument och sjukvårdsartiklar.........259 Kopparspiral..........................................292 Kompressionsartiklar. ..........................293 Kundanpassade set...............................297 Laparoskopiartiklar .............................308 Näringspreparat...................................309 Operationsartiklar................................337 Operationshandskar.............................377 Patientidentifikation............................381 Perifer angio- och neuroradiologiprodukter. ...................383 Steriliseringsprodukter. .......................384 Sugpumpar, Sugförbrukning flergångs, engångs... 419 Suturer och staplingsprodukter..........421 Sårbehandling med undertryck ..........423 Sårbehandling special..........................435 Sängar och bäddutrustning.................454 Transducerskydd för ultraljudsprober nationellt...............................................455 Tryckmätningsset..................................456 Undersökningshandskar......................460 Urologiartiklar......................................463