Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  522 / 648 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 522 / 648 Next Page
Page Background

522

Patientnära analysinstrument och snabbtester

PK (INR) kuvetter

Stago

Till ST-art instrument.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

58487

ST 600 6000 Lager

PK (INR) kulor

Stago

Till ST-art instrument.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

57836

ST 1850 18500 Lager

Tester för blod, blodgas

Reagenskassett CG4+

i-STAT System

Inkluderar: Laktat, pH, pCO2, pO2, TCO2, HCO3, BE, sO2.

Kylvara

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

86936

ST 25

Lager

Reagenskassett CG8+

i-STAT System

Inkluderar: Na, K, iCa, Glu, Hct, Hb, pH, pCO2, pO2, TCO2,

HCO3, BE, sO2. Kylvara

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

86933

ST 25

Lager

Reagenskassett CHEM8+ i-STAT System

Inkluderar: Na, K, Cl, Anj Gap, iCa, Glu, Urea, Crea, Hct,

Hb, TCO2. Kylvara

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

86939

ST 25

Lager

Reagenskassett EC8+

i-STAT System

Inkluderar: Na, K, Cl, Anj Gap, Glu, Urea, Hct, Hb, pH,

pCO2, TCO2, HCO3, BE. Kylvara

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

86934

ST 25

Lager

Reagenskassett EG6+

i-STAT System

Inkluderar: Na, K, Hct, Hb, pH, pCO2, pO2, TCO2, HCO3,

BE, sO2. Kylvara

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

86940

ST 25

Lager

Reagenskassett EG7+

i-STAT System

Inkluderar: Na, K, iCa, Hct, Hb, pH, pCO2, pO2, TCO2,

HCO3, BE, sO2. Kylvara

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

86935

ST 25

Lager

Reagenskassett G3+

i-STAT System

Inkluderar: pH, pCO2, pO2, TCO2, HCO3, BE, sO2. Kylvara

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

86937

ST 25

Lager

Reagenskassett Kreatinin i-STAT System

Inkluderar: Krea. Kylvara

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

86938

ST 25

Lager

Kontrollvätska

i-STAT System

TriControl. Kylvara

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

86942 Level 1

ST 10

Lager

86941 Level 2

ST 10

Lager

86943 Level 3

ST 10

Lager

Batteri

i-STAT System

Till i-STAT 1 Analyzer.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

88247 9V Li

ST 6

Transit

57836

58487

86935

86940

86937

86934

86938

86936

86933

86942

88247

86939