Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  571 / 639 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 571 / 639 Next Page
Page Background

571

Pappers- och plastvaror

Torkrulle

Torkrulle

Katrin Plus

1-lager.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

4444 0,570kg, 103m

RLE 1 12

Lager

1759 1,683kg, 270m

RLE 1 6

Lager

Torkrulle

Katrin

Mittmatad, 2-lager, till handduksapparat Katrin.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

63486 160m

RLE 6

Lager

Hållare, torkrulle

Hållare

Katrin

Torkrulle mittmatad, vit, plast.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

54331 0,570kg

ST 1

Lager

27917 1,683kg

ST 1

Lager

Avfallsbehållare och säckar

Soppåse

Soppåse

Biobaserad plast, vit.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

88432 20 liter, 15my, rle100,

RLE 1 15

Lager

papperskorg

68338 30 liter, 10my, rle100 RLE 1 20

Lager

88429 30 liter, 30my, rle50 RLE 1 10

Lager

88430 40 liter, 15my, rle100 RLE 1 12

Lager

88431 40 liter, 25my, rle50 RLE 1 10

Lager

Sopsäck

Sopsäck

2 blad papper.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

68341 60 liter

ST 25

Lager

68342 125 liter

ST 50

Lager

Sopsäck

1 blad papper/1 blad plast.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

68339 60 liter

ST 25

Lager

68340 125 liter

ST 25

Lager

Sopsäck

Biobaserad plast, svart.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

88433 70 liter, 30my, rle25 RLE 1 12

Lager

88434 70 liter, 50my, rle25 RLE 1 8

Lager

88435 70 liter, 70my, rle25 RLE 1 6

Lager

88437 125 liter, 30my, rle25 RLE 1 12

Lager

88438 125 liter, 50my, rle25 RLE 1 6

Lager

88439 125 liter, 70my, rle15 RLE 1 6

Lager

88440 160 liter, 70my, rle15 RLE 1 6

Lager

88441 240 liter, 70my, rle10 RLE 1 9

Lager

88442 240 liter, 70my, rle15 RLE 1 6

Lager

Sopsäck

Biobaserad plast, transp.

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

88436 70 liter, 40my, rle25 RLE 1 12

Lager

4444

63486

54331

88432

68342

88433

88436

68340