Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 654 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 654 Next Page
Page Background

6

Leverans- och försäljningsvillkor

Priser

Varornas pris är exklusive moms och inklude-

rar leveranskostnad till överenskommen

leveransadress (lastkaj eller motsvarande)

inom Stockholms län. Vi förbehåller oss rätten

att ändra varupriserna under katalogens

giltighetstid. Anledningen till detta är att

leverantörer, efter förhandling med SLL

Upphandling, kan göra prisjusteringar under

gällande avtalsperiod.

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor är 20 dagar efter fakturans

utskriftsdatum, om inget annat överenskom-

mits. Efter förfallodagen debiteras dröjsmåls-

ränta med gällande referensränta på +8 %.

Beställning

Beställningar ska vara MediCarrier tillhanda

senast kl 12.00 två vardagar före överens­

kommen leveransdag, om inte annat avtalats.

Vid orderbeställning eller komplettring per

telefon senare än överenskommen tid ovan

tillkommer en avgift på 150 kronor. På order

understigande 350 kronor exklusive moms

tillkommer en småorderavgift på 75 kronor.

Leveransvillkor

Leveranser från MediCarrier sker inom två

vardagar efter beställning, på ordinarie/över-

enskommen leveransdag till angiven leverans-

plats (lastkaj eller motsvarande). I samband

med extratjänster debiteras beställaren enligt

särskild prislista. Exempelvis vid inbärning

till annan plats än överenskommen leverans-

plats tillkommer en fraktavgift på 150 kronor/

tillfälle.

Extrabeställning/extraleverans

Vid extra stopp/adress utöver överenskommen

leveransplats debiteras 150 kronor/adress.

Vid extraleverans utöver avtalad leveransdag

debiteras en frakt- och hanteringsavgift på

450 kronor. Vid extra snabb leverans kan vi

erbjuda våra kunder en expressorder mellan

kl 7.30–16.00 och som då levereras inom

2–3 timmar till en kostnad av 1000 kronor.

Vid extraleverans orsakad av MediCarrier

debiteras ingen fraktkostnad eller småorder-

avgift.

Restorder

Artiklar som vid något tillfälle är slut, rest­

noteras och behöver ej beställas på nytt.

Varusortiment

Förändringar i varusortimentet kan ske under

katalogens giltighetstid. I de flesta fallen inne-

bär det att artikeln ersätts av en motsvarande.

Information ges på hemsidan.

Ej levererade beställda varor

MediCarrier skall, på beställarens begäran,

erbjuda fri ersättningsleverans i samband med

felleverans eller ej levererade beställda varor.

Returer

Felbeställd ej lagerhållen vara (transit) går

inte att returnera.

För kreditering av returer gäller följande villkor:

Fyll i vår retursedel som finns på hemsidan.

Returnera varan inom 14 dagar från motta-

gandet tillsammans med ifylld retursedel och

kopia på följesedeln. Varan skall vara i säljbart

skick och returneras i originalförpackning.

Ny vara sänds inte ut automatiskt. Beställ på

nytt vid behov.

Vid akut behov av varan ring kundtjänst,

telefon 08-123 128 00.

Obs! Skriv ej på förpackningarna/kartongerna,

eftersomdessa skall returneras till leverantör

eller skickas till annan kund.

Vid retur orsakad av MediCarrier pga brister i

servicen blir varan krediterad, och ingen frakt

eller hanteringskostnad debiteras.

Retur av kylvaror

Felbeställd kylvara får ej returneras eftersom

kylförvaringen inte kan garanteras till leve-

rantör eller annan kund.

Retur av sterila varor

Retur av felbeställd fabrikssteril vara (lager-

hållna artiklar) godkänns om den returneras i

hel, obruten avdelningsförpackning med ett

ytteremballage (kartong) som är rent, helt och

väl förslutet. Varan får inte vara sampackad

med osterila varor. Krediteringsrutiner sker

enligt ovan. Vi följer SFVH:s (Svensk Förening

för Vårdhygien) rekommendationer för retur-

rutiner av sterilt gods.

Godkänd retur

Godkänd retur av felbeställd lagerhållen vara

medför kreditering av varuvärdet reducerat med

en frakt- och hanteringskostnad på 350 kronor.

Vid returhämtning pga felbeställning på dag

utöver avtalad leveransdag, debiteras en frakt-

avgift enligt vår gällande zontaxa.

Vid retur orsakad av MediCarrier debiteras

ingen frakt- eller hanteringskostnad.

Kreditering

Beräknas vara utförd inom tre till fyra veckor.