Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 654 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 654 Next Page
Page Background

7

Miljökrav/miljömärkning

Reklamationsrutiner

Vara som vid mottagandet är funktionellt fel-

aktig, reklameras inom 8 dagar från mottagen

leverans. Om varan vid användning är funk-

tionellt felaktig reklameras den omgående.

Vid reklamation som till exempel gäller saknad

vara eller fel antal varor, skicka ifylld returse-

del och kopia på följesedeln inom åtta dagar

från leveransdag och beställ varan på nytt.

Markera aktuell vara på följesedeln. Vid akut

behov av varan ring kundtjänst.

Vid förfrågningar angående reklamationer

och kreditfakturor, kontakta kundtjänst tel

08-123 128 00, eller e-post info.medicarrier@

sll.se

Avvikelser mot allmänna försäljnings- och

leveransvillkor kan förekomma för kunder

som tecknat särskilt avtal med MediCarrier.

MediCarrier AB är miljöcertifierat

enligt ISO 14001 sedan 2004

Miljökrav vid upphandling

Alla artiklar MediCarrier har i sitt sortiment

är upphandlade av SLL Upphandling. Det

gäller både lager- och ej lagerhållna artiklar.

SLL ställer miljökrav i alla upphandlingar.

Avsikten är att välja de produkter som är bäst

ur miljösynpunkt, men hänsyn tas i första

hand till patientens säkerhet och produktens

funktion. Andra faktorer som pris, arbetsmiljö

och lagstiftning väger också in.

Stockholms läns landstings Miljö­

blomma

– har fram till sommaren 2013

markerat produkter som ur ett miljöperspektiv

ligger före i utvecklingen. På grund av nya

förutsättningar för denna miljömärkning har

systemet reviderats. Ett nytt system, med nya

symboler och ny funktion kommer succesivt

att införas med start i början av mars 2014.

Tempot på införandet kommer att styras av

tidpunkten för när nya avtal träder i kraft och

om pågående äldre avtal tekniskt kan märkas i

efterhand.

Det nya systemet består av två symboler som

ska hjälpa till att navigera rätt:

En röd varningstriangel framför produk-

ten ”varnar” för att denna produkt innehåller

ett ämne från landstingets utfasningslista för

kemikalier. Varningstriangeln förekommer till

exempel om en sjukvårdsprodukt innehåller

PVC-plast eller en lampa innehåller kvicksil-

ver. I informationstexten om produkten, som

följer efter märket, står vilket/vilka utfas-

ningsämnen som varnas för.

En orange blomma framför produkten

signalerar att den är resurseffektiv. Produkter

kan vara olika resurseffektiva ur ett livscykel-

perspektiv (från vaggan till graven). Produkter

med miljöblomman kan till exempel vara för-

bruknings- eller sjukvårdsartiklar som är

gjorda av förnybart material, t ex papper eller

biobaserad plast istället för oljebaserad plast.

Det kan också handla om låg miljöpåverkan

vid tillverkning eller i avfallsledet. Det kan

även vara produkter som ger en låg miljöpå-

verkan vid användning, till exempel en LED-

lampa som är mycket energisnål och dessutom

har lång livslängd.

Vill du veta mer om våra miljökrav kontakta

TMR Miljöavdelningen,

Anne Karlsson, telefon 08-123 144 70 eller

e-post:

anne.karlsson@sll.se

Landstingets miljöavdelning har tagit fram en

plastlista. Plastlistan fungerar som en upp-

slagsbok för plaster, ftalater, mjukgörare, samt

Latex- och Nitrilgummi. Där kan man bl a läsa

om de olika ämnenas CAS-nr, kemiska formel,

synonymer/produktnamn, egenskaper, miljö-

påverkan, humanpåverkan samt miljöaspekter

vid tillverkning respektive avfallshantering.

För dig som miljöansvarig eller upphandlare/

beställare är den ett bra verktyg för att navigera

rätt i plastdjungeln.

Plastlistan