Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 654 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 654 Next Page
Page Background

8

Miljökrav/miljömärkning

MediCarrier AB är miljöcertifierat

enligt ISO 14001 sedan 2004

Miljökrav vid upphandling

Alla artiklar MediCarrier har i sitt sortiment

är upphandlade av SLL Upphandling. Det

gäller både lager- och ej lagerhållna artiklar.

SLL ställer miljökrav i alla upphandlingar.

Avsikten är att välja de produkter som är bäst

ur miljösynpunkt, men hänsyn tas i första

hand till patientens säkerhet och produktens

funktion. Andra faktorer som pris, arbetsmiljö

och lagstiftning väger också in.

Stockholms läns landstings Miljö­

blomma

– har fram till sommaren 2013

markerat produkter som ur ett miljöperspektiv

ligger före i utvecklingen. På grund av nya

förutsättningar för denna miljömärkning har

systemet reviderats. Ett nytt system, med nya

symboler och ny funktion kommer succesivt

att införas med start i början av mars 2014.

Tempot på införandet kommer att styras av

tidpunkten för när nya avtal träder i kraft och

om pågående äldre avtal tekniskt kan märkas i

efterhand.

Det nya systemet består av två symboler som

ska hjälpa till att navigera rätt:

En röd varningstriangel framför produk-

ten ”varnar” för att denna produkt innehåller

ett ämne från landstingets utfasningslista för

kemikalier. Varningstriangeln förekommer till

exempel om en sjukvårdsprodukt innehåller

PVC-plast eller en lampa innehåller kvicksil-

ver. I informationstexten om produkten, som

följer efter märket, står vilket/vilka utfas-

ningsämnen som varnas för.

En orange blomma framför produkten

signalerar att den är resurseffektiv. Produkter

kan vara olika resurseffektiva ur ett livscykel-

perspektiv (från vaggan till graven). Produkter

med miljöblomman kan till exempel vara för-

bruknings- eller sjukvårdsartiklar som är

gjorda av förnybart material, t ex papper eller

biobaserad plast istället för oljebaserad plast.

Det kan också handla om låg miljöpåverkan

vid tillverkning eller i avfallsledet. Det kan

även vara produkter som ger en låg miljöpå-

verkan vid användning, till exempel en LED-

lampa som är mycket energisnål och dessutom

har lång livslängd.

Vill du veta mer om våra miljökrav kontakta:

Anne Karlsson, telefon 08-123 144 70 eller

e-post:

anne.karlsson@sll.se

Elsa Härdelin, telefon 08-123 177 35 eller

e-post:

elsa.hardelin@sll.se

Miljöinformation om upphandlingsobjekten

För samtliga upphandlingsobjekt har krav

ställts på PVC-fri och icke klorblekt förpack-

ning.

Sjukvårdsartiklar

Anestesi- och intensivvårdsartiklar

– Objnr SLL510

Miljökrav har ställs på att på att produkterna

inte ska innehålla ftalater eller PVC.

En hel del undantag från kraven har dock fått

göras på grund av att det inom vissa produkt-

grupper är begränsad tillgång på produkter

som är tillverkade i andra plastmaterial än

PVC. Vi har därför även ställt ett avtalskrav på

att om produkter, som är undantagna från

kraven, innehåller PVC och/eller ftalater ska

leverantören under avtalstiden arbeta för att

byta det till annat material/mjukgörare.

Centrala katetrar med tillbehör – Objnr

SLL473

Miljökrav har ställts på att produkterna ska

vara ftalat- och PVC-fria och fria från de anti-

mikrobiella ämnena silver, triklosan och klor-

hexidin. Undantag från kravet gällande PVC

har givits för CDK-set då det inte finns full-

goda ersättningsmaterial på marknaden för

dessa produkter. Produkter som innehåller

dessa ämnen är märkta med en triangel i pro-

duktkatalogen.

EKG-artiklar och registreringspapper

– Objnr SLL439

Miljökrav har ställts på att produkterna ska

vara fria från PVC, antimikrobiella ämnen,

allergiframkallande ämnen och Bisfenol A

över 0,1%. Undantag från kravet gällande PVC

har givits för elektroder och kablar. Silverför-

eningar får inte användas i antimikrobiellt

syfte men är undantaget om det används för

att säkerställa ledningsförmåga i EKG-artik-