Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 648 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 648 Next Page
Page Background

8

Miljöinformation om upphandlingsobjekten

Sjukvårdsartiklar

Anestesi- och intensivvårdsartiklar

- Objnr SLL510

Miljökrav har ställs på att på att produkterna

inte ska innehålla ftalater eller PVC.

En hel del undantag från kraven har dock fått

göras på grund av att det inom vissa produkt-

grupper är begränsad tillgång på produkter

som är tillverkade i andra plastmaterial än

PVC. Vi har därför även ställt ett avtalskrav på

att om produkter, som är undantagna från

kraven, innehåller PVC och/eller ftalater ska

leverantören under avtalstiden arbeta för att

byta det till annat material/mjukgörare.

Centrala katetrar med tillbehör - Objnr

SLL473

Miljökrav har ställts på innehåll av PVC och

farliga kemikalier (utfasningslistan).

EKG-artiklar och registreringspapper

- Objnr SLL439

Krav har ställt på att produkterna inte får

innehålla avvecklings- eller minskningsämnen

som finns på Stockholms läns landstings ut-

fasningslista samt att de inte får innehålla

ftalaterna DEHP (Di (2-etylhexyl)ftalat, DBP

dibutylftalat eller BBP butylbensulftalat.

Förbandsartiklar - Objnr SLL570

Miljökrav har ställts på innehåll av antimikro-

biella och allergena tillsatser, Lanolin, PVC

och farliga kemikalier (utfasningslistan).

Injektions- och infusionsartiklar -

Objnr SLL470

Miljökrav har ställts på att inga avvecklings-

eller minskningsämnen på Stockholms läns

landstings utfasningslista får ingå i produk-

terna. Undantag från kravet har givits för

innehåll av PVC och ftalater i vissa produkt-

grupper. Orsaken är att det på marknaden i

dag inte finns fullgoda ersättningsmaterial till

PVC i dessa produkter.

Inkontinensartiklar - Objnr SLL520

Miljökrav har ställts på innehåll av PVC, ftala-

ter och farliga kemikalier (utfasningslistan)

samt på klorfri blekning och optiska vitmedel i

inkontinensskydd, blöjor och underlägg.

Instrument och sjukvårdsartiklar -

Objnr SLL480

Miljökrav har ställts på att produkterna ska

vara ftalat- och PVC-fria samt att elektriska

produkter ska uppfylla RoHS-direktivet. För

att ökar livslängden och på så sätt minska

miljöbelastningen har det i denna upphand-

ling ställt krav på att instrument ska vara av

en högre avdelningskvalitet. Det har även

ställts sociala kvalificeringskrav utifrån uppfö-

randekoden.

Näringspreparat med tillbehör - Objnr

SLL980

Miljökrav har ställts på att produkterna inte

ska innehålla ftalaterna DEHP (Dietylhexylf-

talat), DBP (Dibutylftalat) eller BBP (Bensyl-

butylftalat) samt att produkter inte ska inne-

hålla PVC eller bisfenol A. Undantags från

kravet gällande PVC har gjorts för konnektor

på sondmatningsaggregat.

Op- och undersökningshandskar -

Objnr SLL471

Miljökrav har ställs på att handskarna ska

vara puderfria samt att de inte ska innehålla

PVC, ftalater, bisfenol A, antimikrobiella äm-

nen, azofärgämnen eller kolofonium.

Operationsartiklar, engångs - Objnr

SLL583

Miljökrav har ställts på innehåll av PVC, ftala-

ter och farliga kemikalier (utfasningslistan)

samt klorfri blekning av cellulosa.

Patientidentifikation - Objnr SLL495

Miljökrav har ställts på att produkterna inte

får innehålla ftalater, PVC eller bisfenol A.

Steriliseringsprodukter - Objnr SLL448

Miljökrav har ställts på innehåll av PVC och

farliga kemikalier (utfasningslistan) samt på

klorfri blekning och användning av optiska

vitmedel.

Sutur och staplingsprodukter - Objnr

SLL582

Miljökrav har ställts på innehåll av PVC och

farliga kemikalier (utfasningslistan).