Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  89 / 595 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 89 / 595 Next Page
Page Background

89

Centrala katetrar med tillbehör

Centrala katetrar med tillbehör

66353

66369

66357

66356

Kateter, Invasiv

CDK-set

CDK-set

Gamcath/dolfine

PU-PDMS-Copolymerfilm, Kateter, introducer, ledare med

j-tip, dilatator, skalpell, 2 inj.ventil, förband, etikett. Steril

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

66353 13Fr, 20cm

ST 5

Lager

66352 13Fr, 25cm

ST 5

Lager

CDK-set

HemoSplit

Dubbellumen. Förkurverad, delad tip. Långtidskateter, 360gr,

multipla sidhål, flöde upp till 500ml/min, röntgentät kateter,

2 Tegaderm, 1 Airguard införarnål, dilatator 10-12Fr,

2 proppar, vändbar ledare rak/J-spets, nål 18G, tunnelerare,

kärldilatator 8Fr, PU. Steril

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

66354 14,5Fr, 19cm

ST 5

Transit

66356 14,5Fr, 23cm

ST 5

Transit

66359 14,5Fr, 28cm

ST 5

Transit

66360 14,5Fr, 31cm

ST 5

Transit

66362 14,5Fr, 35cm

ST 5

Transit

66365 16Fr, 24cm

ST 5

Transit

66366 16Fr, 27cm

ST 5

Transit

66370 16Fr, 35cm

ST 5

Transit

CDK-set

HemoSplit

Dubbellumen. Rak, delad tip. Långtidskateter, 360gr,

multipla sidhål, flöde upp till 500ml/min, röntgentät kateter,

2 Tegaderm, 1 Airguard införarnål, dilatator 10-12Fr,

2 proppar, vändbar ledare rak/J-spets, nål 18G, tunnelerare,

kärldilatator 8Fr, PU. Steril

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

66355 14,5Fr, 19cm

ST 5

Transit

66357 14,5Fr, 23cm

ST 5

Transit

66358 14,5Fr, 27cm

ST 5

Transit

66361 14,5Fr, 31cm

ST 5

Transit

66363 14,5Fr, 42cm

ST 5

Transit

66364 16Fr, 23cm

ST 5

Transit

66367 16Fr, 27cm

ST 5

Transit

66368 16Fr, 31cm

ST 5

Transit

CDK-set

HemoSplit

Dubbellumen. Rak, delad tip. Långtidskateter, 360gr,

multipla sidhål, flöde upp till 500ml/min, röntgentät kateter,

2 Tegaderm, 1 Airguard införarnål, dilatator 10-12Fr,

2 proppar, vändbar ledare rak/J-spets, nål 18G, tunnelerare,

kärldilatator 8Fr, PU. Steril

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

66369 16Fr, 31cm

ST 5

Transit

66371 16Fr, 42cm

ST 5

Transit

CDK-set

HemoStar

Dubbellumen. Förkurverad. Långtidskateter, 360gr, multipla

sidhål, flöde upp till 500ml/min, röntgentät kateter,

2 Tegaderm, 1 Airguard införarnål, dilatator 10-12Fr,

2 proppar, vändbar ledare rak/J-spets, nål 18G, tunnelerare,

kärldilatator 8Fr, PU. Steril

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

66372 14,5Fr, 19cm

ST 5

Transit

66375 14,5Fr, 24cm

ST 5

Transit

66377 14,5Fr, 28cm

ST 5

Transit

66378 14,5Fr, 31cm

ST 5

Transit

66381 14,5Fr, 42cm

ST 5

Transit