Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 654 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 654 Next Page
Page Background

9

lar. Produkter som innehåller något av de un-

dantagna ämnena är märkta med en triangel i

produktkatalogen. Det har också ställts krav

på ultraljudsgel ska vara fri från konserve-

ringsämnen och parfymämnen. Utfasning av

ftalater och PVC ska göras av leverantören

under avtalsperioden.

Endoskopiartiklar – Objnr SLL513

Miljökrav har ställts på att produkterna ska

vara fria från PVC, ftalater, och de antimikro-

biella ämnena triklosan, silver och silverfören-

ingar. Undantag från kraven gällande PVC och

ftalater har givits för ett flertal produkter då

det inte finns fullgoda ersättningsmaterial på

marknaden för dem. Produkter som innehåller

dessa ämnen är märkta med en triangel i pro-

duktkatalogen. Medicintekniska produkter av

kemisk karaktär ska inte innehålla kemikalier

som är upptagna på SLL:s utfasningslista

2017-2021. Utfasning av PVC och ftalater ska

göras av leverantören under avtalsperioden.

Enteral utrustning – Objnr SLL982

Miljökrav har ställts på att produkterna ska

vara fria från ftalater, PVC, antimikrobiella

ämnen och Bisfenol A över 0,1%. Undantag

från kravet gällande PVC har givits för ett

flertal produkter då det inte finns fullgoda

ersättningsmaterial på marknaden för dem.

Produkter som innehåller PVC är märkta med

en triangel i produktkatalogen. Utfasning av

PVC ska göras av leverantören under avtalspe-

rioden.

Enterala nutritionspumpar – Objnr

SLL981

Miljökrav har ställts på att produkterna ska

vara fria från PVC, antimikrobiella ämnen och

ftalater över 0,1%. Undantag från kravet gäl-

lande PVC har givits för aggregat, som däre-

mot bör vara PVC-fria om alternativ finns.

Produkter som innehåller PVC är märkta med

en triangel i produktkatalogen.

Förbandsartiklar – Objnr SLL570

Miljökrav har ställts på att produkterna ska

vara fria från PVC, ftalater, bisfenol A över

0,1% och antiseptiska tillsatser. Undantag från

kravet om PVC-fritt har givits för skumplast-

tejp. Produkter som innehåller PVC är märkta

med en triangel i produktkatalogen. Häftmas-

sa och hudskydd ska vara fria från kolofonium

och andra allergena eller hudirriterande äm-

nen samt fria från aktivt tillsatta fria mono-

merer. Utfasning av isocyanater i gips ska

göras av leverantören under avtalsperioden.

Hemostatika – Objnr SLL591

Miljökrav har ställs på att produkterna inte

ska innehålla PVC eller mer än 0,1% av Bisfe-

nol A, F och S.

Injektions- och infusionsartiklar –

Objnr SLL470

Miljökrav har ställts på att inga avvecklings-

eller minskningsämnen på Stockholms läns

landstings utfasningslista får ingå i produk-

terna. Undantag från kravet har givits för

innehåll av PVC och ftalater i vissa produkt-

grupper. Orsaken är att det på marknaden i

dag inte finns fullgoda ersättningsmaterial till

PVC i dessa produkter.

Inkontinensartiklar – Objnr SLL520

Miljökrav har ställts på innehåll av PVC, ftala-

ter och farliga kemikalier (utfasningslistan)

samt på klorfri blekning och optiska vitmedel i

inkontinensskydd, blöjor och underlägg.

Instrument och sjukvårdsartiklar –

Objnr SLL480

Miljökrav har ställts på att produkterna ska

vara ftalat- och PVC-fria samt att elektriska

produkter ska uppfylla RoHS-direktivet. För

att ökar livslängden och på så sätt minska

miljöbelastningen har det i denna upphand-

ling ställt krav på att instrument ska vara av

en högre avdelningskvalitet. Det har även

ställts sociala kvalificeringskrav utifrån uppfö-

randekoden.

Kompressionsartiklar – Objnr SLL571

Miljökrav har ställs på att produkterna inte

ska innehålla PVC, antimikrobiella ämnen

över 0,1% eller textilbehandlingsmedlen for-

maldehyd, DMAC, PCP och alkylfenoletoxila-

ter. Kolofonium och dess föreningar får inte

ingå i produkterna över 0,1% då de kan vara

allergiframkallande. Undantag har givits för

bandageringskit för ödem vilket har märkts

med en triangel i produktkatalogen. Om lano-

lin ingår i produkterna måste det vara angivet.

Det är önskvärt, men inget krav, att produk-

terna uppfyller krav enligt OEKO-TEX®

STANDARD 100 för produktklass II.

Kundanpassade set – Objnr SLL593

Krav har ställts på att seten ska vara fria från

de högfluorerande ämnena PFOS och PFOA.

Kolofonium och andra allergena eller hudir-

riterande ämnen ska inte finnas i häftmassa

eller hudskydd. Häftmassa får inte heller inne-

hålla aktivt tillsatta fria monomerer. Vid för-

nyad konkurrensutsättning kan krav också

komma att ställas på att seten ska vara ftalat-

fria, PVC-fria, fria från Bisfenol A över 0,1%

och fria från PFAS. Under avtalstiden ska ett