Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  97 / 639 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 97 / 639 Next Page
Page Background

97

Centrala katetrar med tillbehör

CVK femlumen

Careflow

PU, brun, mörkblå, ljusblå, grå, vit, Guiding Syringe. Inne-

håller kateter med Roberts clamps, mjukrörsintroducer,

stålnålsintroducer, dilatator, Nitinol J-ledare, luerproppar och

lös fixationsplatta. Steril

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

85834 9,5Frx150mm

ST 5 50

Transit

85835 9,5Frx200mm

ST 5 50

Transit

CVK, tillbehör

Avstängningsmekanism

Flowswitch

Med enhandsfattning, för CVK. Steril

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

62977

ST 25 250

Lager

Dukningsset

3M

För CVK, vuxen. Op-rock XL, spruta 2, 5, 10ml, kanyl 22G,

18G, 23G, sutur, steristrip, 6st Kompress non-woven,

4-lagers, tvättork non-woven, skål 250ml, tvättpeang plast,

skalpell, nålförare, tvättråg, tegaderm IV, justerbar hålduk,

ophandduk, Instrumentbordslakan. Steril

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

66404

ST 1 10

Lager

Fixeringsmekanism

SecurAcath

Utan klister, för CVK. Steril

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

85804 3Fr, barn

ST 10

Transit

85805 4Fr, barn

ST 10

Transit

85806 5Fr, barn

ST 10

Transit

85807 6Fr

ST 10

Transit

85808 7Fr

ST 10

Transit

85809 8Fr

ST 10

Transit

J-ledare

KIMAL

Till CVK. Altius J-Ledare, Nitininol. Steril

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

85810 Barn, 0,46mmx500mm ST 25

Transit

85811 Vuxen, 0,89mmx700mm ST 25

Transit

Kärlkateterlås

TauroLock

Taurolidinbaserad, 3ml i ampull, med heparin 100ie/ml.

Steril

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

88506

ST 50

Transit

Kärlkateterlås

TauroLock

Taurolidinbaserad, 5ml i ampull. Steril

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

88507

ST 50

Transit

Ledare

Arrow/Telefle

Till CVK, pediatrisk. Mjuk rak ände, flextip. Steril

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

62982 0,46mmx25cm

ST 25

Lager

Microintroducerset

Medcomp

Micro-Stick Introducerset. Steril

Artnr

Benämning

Enhet MBK Förp

L / T

85812 4F

ST 10

Transit

62977

85810

66404

85834

85804

88507

88506

62982

85812