Background Image
Table of Contents Table of Contents
Katalog Next Page
Information
Show Menu
Katalog Next Page

 
Sjukvårdsartiklar
11

Anestesi- och intensivvårdsartiklar
12

Bencement
81

Blod och vätskevärmare
88

Centrala katetrar med tillbehör
89

Defibrillatorer med tillbehör
97

Diatermi med förbrukning
99

EKG-artiklar och registreringspapper
112

Enteral utrustning
118

Enterala nutritionspumpar
135

Förbandsartiklar
136

Injektions- och infusionsartiklar
164

Inkontinensartiklar
193

Instrument och sjukvårdsartiklar
226

Kopparspiral
259

Kundanpassade set
260

Näringspreparat med tillbehör
271

Operationsartiklar
288

Operationshandskar
328

Patientidentifikation
332

Perifer angio- och neuroradiologiprodukter
334

Steriliseringsprodukter
335

Sugpumpar, Sugförbrukning flergångs, engångs
364

Suturer och staplingsprodukter
366

Sårbehandling med undertryck
368

Sårbehandling special
380

Sängar och bäddutrustning
399

Tryckmätningsset
400

Undersökningshandskar
403

Urologi, endoskopi och sonder
406

Urologiartiklar
413

Laboratorieartiklar
435

Blodprovtagningsartiklar
436

Diabetesprodukter
445

Laboratorieartiklar
448

Patientnära analysinstrument och snabbtester
467

Förbrukningsartiklar
473

Avfallsförseglare
474

Batterier
475

Desinfektion- och hygienprodukter
477

Husgerådsartiklar
484

Järnhandelsvaror
503

Livsmedel
505

Ljuskällor
507

Omhändertagande av vårdens specialavfall
512

Pappers- och plastvaror
514

Städ- och rengöringsprodukter
533

Kontorsartiklar
543

Almanackor
544

Blanketter
545

IT-tillbehör
548

Kontorsmateriel
554

Kopieringspapper mm
593

Vårdnära skrivare och tillhörande förbrukning
595