Katalog Background Image
Table of Contents Table of Contents
Katalog Next Page
Information
Show Menu
Katalog Next Page

 
Sjukvårdsartiklar
11

Anestesi- och intensivvårdsartiklar
12

Bencement
81

Blod och vätskevärmare
88

Centrala katetrar med tillbehör
89

Defibrillatorer med tillbehör
100

Diatermi med förbrukning
102

EKG-artiklar och registreringspapper
115

Enteral utrustning
121

Enterala nutritionspumpar
143

Förbandsartiklar
144

Hemostatika
175

Injektions- och infusionsartiklar
176

Inkontinensartiklar
205

Instrument och sjukvårdsartiklar
258

Kopparspiral
291

Kompressionsartiklar
292

Kundanpassade set
295

Laparoskopiartiklar
306

Näringspreparat
307

Operationsartiklar
335

Operationshandskar
375

Patientidentifikation
379

Perifer angio- och neuroradiologiprodukter
381

Steriliseringsprodukter
382

Sugpumpar, Sugförbrukning flergångs, engångs
411

Suturer och staplingsprodukter
413

Sårbehandling med undertryck
415

Sårbehandling special
427

Sängar och bäddutrustning
446

Transducerskydd för ultraljudsprober nationellt
447

Tryckmätningsset
448

Undersökningshandskar
452

Urologi, endoskopi och sonder
455

Urologiartiklar
457

Laboratorieartiklar
479

Blodprovtagningsartiklar
480

Diabetesprodukter
489

Insulinpumpar CGM och FGM
495

Laboratorieartiklar
496

Patientnära analysinstrument och snabbtester
515

Förbrukningsartiklar
521

Avfallsförseglare
522

Batterier
523

Desinfektion- och hygienprodukter
525

Husgerådsartiklar
532

Järnhandelsvaror
551

Livsmedel
553

Ljuskällor
555

Omhändertagande av vårdens special- och sekretess avfall
560

Pappers- och plastvaror
562

Städ- och rengöringsprodukter
578

Yrkeskläder och skor
587

Kontorsartiklar
589

Almanackor
590

Blanketter
591

IT-tillbehör
594

Kontorsmateriel
600

Kopieringspapper mm
639

Vårdnära skrivare och tillhörande förbrukning
641