Background Image
Table of Contents Table of Contents
Katalog Next Page
Information
Show Menu
Katalog Next Page

 
Sjukvårdsartiklar
11

Anestesi- och intensivvårdsartiklar
12

Bencement
81

Blod och vätskevärmare
88

Centrala katetrar med tillbehör
89

Defibrillatorer med tillbehör
100

Diatermi med förbrukning
102

EKG-artiklar och registreringspapper
115

Enteral utrustning
121

Enterala nutritionspumpar
138

Förbandsartiklar
139

Injektions- och infusionsartiklar
167

Inkontinensartiklar
196

Instrument och sjukvårdsartiklar
229

Kopparspiral
262

Kundanpassade set
263

Näringspreparat med tillbehör
274

Operationsartiklar
291

Operationshandskar
331

Patientidentifikation
335

Perifer angio- och neuroradiologiprodukter
337

Steriliseringsprodukter
338

Sugpumpar, Sugförbrukning flergångs, engångs
367

Suturer och staplingsprodukter
369

Sårbehandling med undertryck
371

Sårbehandling special
383

Sängar och bäddutrustning
402

Tryckmätningsset
403

Undersökningshandskar
406

Urologi, endoskopi och sonder
409

Urologiartiklar
415

Laboratorieartiklar
437

Blodprovtagningsartiklar
438

Diabetesprodukter
447

Laboratorieartiklar
450

Patientnära analysinstrument och snabbtester
469

Förbrukningsartiklar
475

Avfallsförseglare
476

Batterier
477

Desinfektion- och hygienprodukter
479

Husgerådsartiklar
486

Järnhandelsvaror
505

Livsmedel
507

Ljuskällor
509

Omhändertagande av vårdens specialavfall
514

Pappers- och plastvaror
516

Städ- och rengöringsprodukter
532

Yrkeskläder och skor
541

Kontorsartiklar
543

Almanackor
544

Blanketter
545

IT-tillbehör
548

Kontorsmateriel
554

Kopieringspapper mm
593

Vårdnära skrivare och tillhörande förbrukning
595