Background Image
Table of Contents Table of Contents
Katalog Next Page
Information
Show Menu
Katalog Next Page

 
Sjukvårdsartiklar
13

Anestesi- och intensivvårdsartiklar
14

Bencement
83

Blod och vätskevärmare
90

Centrala katetrar med tillbehör
91

Defibrillatorer med tillbehör
102

Diatermi med förbrukning
104

EKG-artiklar
117

Enteral utrustning
121

Enterala nutritionspumpar
144

Förbandsartiklar
146

Hemostatika
177

Injektiosns- och infusionsartiklar
178

Inkontinensartiklar
206

Instrument och sjukvårdsartiklar
259

Kopparspiral
292

Kompressionsartiklar
293

Kundanpassade set
297

Laparoskopiartiklar
308

Näringspreparat
309

Operationsartiklar
337

Operationshandskar
377

Patientidentifikation
381

Perifer angio- och neuroradiologiprodukter
383

Steriliseringsprodukter
384

Sugpumpar, Sugförbrukning flergångs, engångs
419

Suturer och staplingsprodukter
421

Sårbehandling med undertryck
423

Sårbehandling special
435

Sängar och bäddutrustning
454

Transducerskydd för ultraljudsprober nationellt
455

Tryckmätningsset
456

Undersökningshandskar
460

Urologiartiklar
463

Laboratorieartiklar
485

Blodprovtagningsartiklar
486

Diabetesprodukter
495

Insulinpumpar CGM och FGM
501

Laboratorieartiklar
503

Patientnära analysinstrument och snabbtester
522

Förbrukningsartiklar
529

Batterier
531

Desinfektion- och hygienprodukter
533

Husgerådsartiklar
540

Järnhandelsvaror
559

Livsmedel
561

Ljuskällor
563

Omhändertagande av vårdens special- och sekretess avfall
570

Pappers- och plastvaror
572

Städ- och rengöringsprodukter
588

Yrkeskläder och skor
597

Kontorsartiklar
599

Almanackor
600

Blanketter
604

IT-tillbehör
607

Kontorsmaterial och kontorspapper
613

Vårdnära skrivare och tillhörande förbrukning
654