Background Image
Table of Contents Table of Contents
Katalog Next Page
Information
Show Menu
Katalog Next Page

 
Sjukvårdsartiklar
11

Anestesi- och intensivvårdsartiklar
12

Bencement
81

Blod och vätskevärmare
88

Centrala katetrar med tillbehör
89

Defibrillatorer med tillbehör
100

Diatermi med förbrukning
102

EKG-artiklar
115

Enteral utrustning
119

Enterala nutritionspumpar
142

Förbandsartiklar
144

Hemostatika
175

Injektions- och infusionsartiklar
176

Inkontinensartiklar
205

Instrument och sjukvårdsartiklar
258

Kopparspiral
291

Kompressionsartiklar
292

Kundanpassade set
296

Laparoskopiartiklar
307

Näringspreparat
308

Operationsartiklar
336

Operationshandskar
376

Patientidentifikation
380

Perifer angio- och neuroradiologiprodukter
382

Steriliseringsprodukter
383

Sugpumpar, Sugförbrukning flergångs, engångs
418

Suturer och staplingsprodukter
420

Sårbehandling med undertryck
422

Sårbehandling special
434

Sängar och bäddutrustning
453

Transducerskydd för ultraljudsprober nationellt
454

Tryckmätningsset
455

Undersökningshandskar
459

Urologiartiklar
462

Laboratorieartiklar
485

Blodprovtagningsartiklar
486

Diabetesprodukter
495

Insulinpumpar CGM och FGM
501

Laboratorieartiklar
502

Patientnära analysinstrument och snabbtester
521

Förbrukningsartiklar
527

Avfallsförseglare
528

Batterier
529

Desinfektion- och hygienprodukter
531

Husgerådsartiklar
538

Järnhandelsvaror
557

Livsmedel
559

Ljuskällor
561

Omhändertagande av vårdens special- och sekretess avfall
566

Pappers- och plastvaror
568

Städ- och rengöringsprodukter
584

Yrkeskläder och skor
593

Kontorsartiklar
595

Almanackor
596

Blanketter
600

IT-tillbehör
603

Kontorsmateriel
609

Kopieringspapper mm
648

Vårdnära skrivare och tillhörande förbrukning
650