Background Image
Table of Contents Table of Contents
Katalog Next Page
Information
Show Menu
Katalog Next Page

 
Sjukvårdsartiklar
11

Anestesi- och intensivvårdsartiklar
12

Bencement
81

Blod och vätskevärmare
88

Centrala katetrar med tillbehör
89

Defibrillatorer med tillbehör
97

Diatermi med förbrukning
99

EKG-artiklar och registreringspapper
112

Förbandsartiklar
118

Injektions- och infusionsartiklar
146

Inkontinensartiklar
175

Instrument och sjukvårdsartiklar
208

Kopparspiral
241

Kundanpassade set
242

Näringspreparat med tillbehör
253

Operationsartiklar
278

Operationshandskar
318

Patientidentifikation
322

Perifer angio- och neuroradiologiprodukter
324

Steriliseringsprodukter
325

Sugpumpar, Sugförbrukning flergångs, engångs
354

Suturer och staplingsprodukter
356

Sårbehandling med undertryck
358

Sårbehandling special
359

Sängar och bäddutrustning
378

Tryckmätningsset
379

Undersökningshandskar
382

Urologi, endoskopi och sonder
385

Laboratorieartiklar
413

Blodprovtagningsartiklar
414

Diabetesprodukter
423

Laboratorieartiklar
426

Patientnära analysinstrument och snabbtester
445

Förbrukningsartiklar
451

Avfallsförseglare
452

Batterier
453

Desinfektion- och hygienprodukter
455

Husgerådsartiklar
462

Järnhandelsvaror
481

Livsmedel
483

Ljuskällor
485

Omhändertagande av vårdens specialavfall
490

Pappers- och plastvaror
492

Städ- och rengöringsprodukter
511

Kontorsartiklar
521

Almanackor
522

Blanketter
523

IT-tillbehör
526

Kontorsmateriel
532

Kopieringspapper mm
571

Vårdnära skrivare och tillhörande förbrukning
573