Background Image
Table of Contents Table of Contents
Katalog Next Page
Information
Show Menu
Katalog Next Page

 
Sjukvårdsartiklar
11

Anestesi- och intensivvårdsartiklar
12

Bencement
81

Blod och vätskevärmare
88

Centrala katetrar med tillbehör
89

Defibrillatorer med tillbehör
100

Diatermi med förbrukning
102

EKG-artiklar och registreringspapper
115

Enteral utrustning
121

Enterala nutritionspumpar
143

Förbandsartiklar
144

Hemostatika
175

Injektions- och infusionsartiklar
176

Inkontinensartiklar
205

Instrument och sjukvårdsartiklar
258

Kopparspiral
291

Kompressionsartiklar
292

Kundanpassade set
295

Laparoskopiartiklar
306

Näringspreparat
307

Operationsartiklar
335

Operationshandskar
375

Patientidentifikation
379

Perifer angio- och neuroradiologiprodukter
381

Steriliseringsprodukter
382

Sugpumpar, Sugförbrukning flergångs, engångs
411

Suturer och staplingsprodukter
413

Sårbehandling med undertryck
415

Sårbehandling special
427

Sängar och bäddutrustning
446

Tryckmätningsset
447

Undersökningshandskar
450

Urologi, endoskopi och sonder
453

Urologiartiklar
455

Laboratorieartiklar
477

Blodprovtagningsartiklar
478

Diabetesprodukter
487

Insulinpumpar CGM och FGM
493

Laboratorieartiklar
494

Patientnära analysinstrument och snabbtester
513

Förbrukningsartiklar
519

Avfallsförseglare
520

Batterier
521

Desinfektion- och hygienprodukter
523

Husgerådsartiklar
530

Järnhandelsvaror
549

Livsmedel
551

Ljuskällor
553

Omhändertagande av vårdens special- och sekretess avfall
558

Pappers- och plastvaror
560

Städ- och rengöringsprodukter
576

Yrkeskläder och skor
585

Kontorsartiklar
587

Almanackor
588

Blanketter
589

IT-tillbehör
592

Kontorsmateriel
598

Kopieringspapper mm
637

Vårdnära skrivare och tillhörande förbrukning
639